תחרות רובוט נלווה חכם Enabot Ebo Air - תנאים והגבלות

בכניסה למבצע, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה (תנאים והגבלות אלה). גם מילוי והגשה של טופס הרשמה או דואר אלקטרוני ייחשבו כקבלת ה...